top of page
Jest młodzieżową i pozarządową organizacją zajmującą się mechaniczną pracą z młodzieżą, inkluzją i rozwojem młodzieży oraz edukacją antydyskryminacyjną.

Pracujemy głównie z młodzieżą w wieku 13-30 lat, ale także z pracownikami młodzieżowymi, trenerami i nauczycielami oraz organizacjami działającymi w obszarze edukacji pozaformalnej i uczenia się przez całe życie. Oferujemy młodzieży i osobom pracującym z młodzieżą różnorodne możliwości rozwoju, takie jak wymiany młodzieży, seminaria i szkolenia dotyczące równości, zwalczania rasizmu i ksenofobii, praw człowieka, mobilności i migracji, ochrony środowiska, zdrowego stylu życia, ruchu mowy nienawiści, uchodźców i innych .

Ekibimiz

Mekanik Kültür ve Gençlik Derneği olarak, gençleri liderlik, vizyoner düşünce ve kişisel gelişim yolculuklarında desteklemeyi amaç edinmiş bir topluluğuz. Derneğimiz, tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan bir yönetim ekibi tarafından yönetilmekte ve bu ekip, derneğimizin temel taşlarından biridir.

Basında MEKADER

bottom of page