top of page
Mekanik gençlik çalışmasına, gençlerin dahil edilmesine ve geliştirilmesine ve ayrımcılık karşıtı eğitime odaklanan bir gençlik ve sivil toplum kuruluşudur

Ağırlıklı olarak 13-30 yaş arası gençlerle, aynı zamanda yaygın eğitim alanında ve yaşam boyu öğrenmede aktif olan gençlik çalışanları, eğitmenler ve öğretmenler ve kuruluşlarla çalışıyoruz. Gençlere ve gençlik çalışanlarına eşitlik, ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele, insan hakları, hareketlilik ve göç, çevre koruma, sağlıklı yaşam tarzı, nefret söylemi yasağı hareketi, mülteciler ve diğer konularda gençlik değişimleri, seminerler ve eğitim kursları gibi çeşitli gelişim seçenekleri sunuyoruz.

Ekibimiz

Mekanik Kültür ve Gençlik Derneği olarak, gençleri liderlik, vizyoner düşünce ve kişisel gelişim yolculuklarında desteklemeyi amaç edinmiş bir topluluğuz. Derneğimiz, tamamı üniversite öğrencilerinden oluşan bir yönetim ekibi tarafından yönetilmekte ve bu ekip, derneğimizin temel taşlarından biridir.

Basında MEKADER

bottom of page